Upload af data.

FTP service: Ønsker du ftp-adgang (til overførsel af store filer direkte til vores ftp-server) , venligst kontakt os for etablering af adgang.

Generelt:

FTP (File Transfer Protocol) er en metode til at overføre filer over internettet fra en computer til en anden. En FTP server er i princippet blot en filserver, blot med mulighed for også at tilgå filerne på FTP serveren via internettet. En FTP server kan sættes op til at acceptere anonym adgang (alle har adgang) eller med kun bruger adgang, eller som en blanding, hvor alle har adgang til visse filer og brugere har adgang til andre. Der er ingen begrænsning i filstørrelse der kan overføres ,i modsætning til e-mail hvor der ofte er en filbegrænsning i størrelse på f.eks 5mB pr. fil og 10 mB ialt.

STA´s FTP server:

STA-Stevns FTP server er kun med brugeradgang, dvs. der af sikkerhedshensyn ikke tillades såkaldt anonym adgang. FTP serveren befinder sig fysisk på virksomhedens område og alt adgang incl. forgæves forsøg på at logge ind og alle operationer (upload/download, sletning etc) logges og gemmes af sikkerhedshensyn. Brugeroprettelse sker ved at kontakte os pr. mail, hvorefter man får tildelt brugernavn og password. Det er naturligvis brugerens ansvar at sikre, at disse ikke videregives til uvedkommende. FTP serveren er beregnet for filoverførsel i forretningsmæssig øjemed mellem bruger og STA-Stevns og må ikke anvendes til andet end dette formål.

Ansvarsfraskrivelse: Al brug af FTP server sker på eget ansvar og STA-Stevns påtager sig ikke noget ansvar, økonomisk eller på anden vis, for:

Tab af data uanset årsag og ulovlig/uberettiget anvendelse af FTP-service der sker som følge af misbrug (tab af brugernavn og password) eller anden uretmæssig adgang til FTP-serveren.

STA-Stevns forbeholder sig desuden ret til uden ansvar; -at slette en brugerkonto, med tilhørende data, uden varsel -at slette filer og data der skønnes skadelige eller uvedkommende, uden varsel og på mistanke alene.

Det er alene brugerens ansvar at påse at brugen at FTP serveren og det overførte indhold (data), er i overensstemmelse med gældende lovgivning.